Глобальні тенденції споживання ресурсів на прикладі України

Світове споживання первинної енергії за останні 10 років зростало в середньому на 1,8% в рік. Між тим, з 2014 по 2016 рік світовий попит на енергоносії скоротився майже вдвічі-до 0,9-1% в рік. До основних факторів, що сприяють зниженню енергоспоживання за останні роки, належать: уповільнення темпів зростання світової економіки (в основному за рахунок скорочення енергоспоживання в Китаї та Індії) і зниження енергоємності за рахунок більш широкого використання нових технологій.

Споживання енергії в інших країнах

В ЄС спостерігається доволі парадоксальна динаміка споживання первинної енергії. Незважаючи на незначне збільшення енергоспоживання за останні 2 роки, загальне споживання енергії за останні 10 років знизилася на 10,2% при зростанні ВВП приблизно такими ж темпами. Це відбувається завдяки суттєвим змінам від впровадження енергоефективних технологій, зростаючої значущості інноваційної складової в економіці і зусиллям по зниженню енергоємності.

Що стосується України, то показник -36% робить її світовим лідером по зниженню енергоспоживання на 2006-2016 роки. Однак це відбулося із-за різкого падіння ВВП, а не через посилення заходів по підвищенню енергоефективності. Найбільше падіння енергоспоживання сталося, коли Україна втратила контроль над своїми територіями після анексії Росією Криму і військової інтервенції на Донбасі. Таким чином, можна спостерігати в статті КЕБ www.ueex.com.ua/auctions/gas-cost-calculator/, в 2014-2015 рр. споживання первинних енергоресурсів в Україні скоротилося на 27%, а ВВП-на 16,3%. Враховуючи ці критичні показники, зростання енергоспоживання на 3,6% і зростання ВВП на 3% в 2016 році були незначними порівняно з 2015 роком. Той факт, що споживання енергії перевищує економічне зростання в 2016 році, підкреслює проблему енергоефективності в Україні.

Замість цього, навіть коли енергоємність ВВП в 2015 році досягала 0,28 млн. т/$1000 (в два рази вище середнього показника по ЄС), енергопостачання на душу населення в Україні було приблизно в 1,5 рази нижче, ніж в середньому по ЄС. В доповнення до проблеми ефективного енергоспоживання, Україна відстає від багатьох країн за енергоємністю економіки, що негативно позначається на продуктивності праці та конкурентоспроможності продукції.